כדור הארץ ככוכב לכת - מבוא לאסטרונומיה פלנטרית 2010 

  מספר הקורס 82310 

 

 כולם מתבקשים לשלוח אלי בדואר אלקטרוני את שמותיהם באנגלית בצירוף תמונה דיגיטלית חדשה

  (cohariel@gmail.com נא לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני )

תנועת הכוכבים בלילה - משמאל ופתולומאוס - מימין
 
-------------------------------------------------------------
כוכבים סביב ציריים - משמאל ופולאריס - מימין
 
-------------------------------------------------------------------

  דוגמא למבחן במבוא לאסטרונומיה פלנטרית - המבחן הוא ממועד א 2007

 

-------------------------------------------------------------------

  דוגמא למבחן במבוא לאסטרונומיה פלנטרית - המבחן הוא ממועד ב2006

 תכנית הקורס

 

-------------------------------------------------------------------

תרגיל 1. (להגשה ביום רביעי 3.3.10) קראו וסכמו את העמוד באתר המתייחס לתופעת הגאות ושפל  

Tides - Link 1 

וכן שרטטו (לא לצרף צילום לתרגיל) את השרטוט באתר -  

Tides - Link 2 

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 2. ראה במצורף - להגשה ביום 10.3.10  

 Exercise 2

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 3. ראה במצורף - להגשה ביום 17.3.10  

 Exercise 3

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 4. ראה במצורף - להגשה ביום 24.3.10  

 Exercise 4

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 5. ראה במצורף - להגשה ביום 7.4.10  

 Exercise 5

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 6-7. ראה במצורף - להגשה ביום 5.5.10  

 Exercise 6-7

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 8. ראה במצורף - להגשה ביום 2.6.10  

 Exercise 8

------------------------------------------------------------------------

תרגיל 9. ראה במצורף - להגשה ביום 9.6.10  

 Exercise 9

------------------------------------------------------------------------

 לחץ כאן למציאת השגיאה בין השמש האמיתית לשמש הממוצעת

  -----------------------------------------------------------------------

 היום הסידרי והיום הסינודי של כוכב חמה (Sidereal and Synodic Days on Mercury)

 

 Sidereal and Synodic Days on Mercury without added comments.

 

2. Table of Planets I (מרחקים)

-----------------------------------------------------------------------

3. Table of Planets II (מחזורים)

-----------------------------------------------------------------------

אורכי השנה ואורכי החודשים

-----------------------------------------------------------------------

סימני כוכבי הלכת

-----------------------------------------------------------------------

חישוב היום היוליאני לפי התאריך הגרגוריאני ולהיפך

-----------------------------------------------------------------------

Maya Bartov maya.bartov@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Ariel Cohen
 Photograph taken on: 
Hagai (gugu) Koussevitzky hagai.koussevitzk@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
Itay Lipstain itay.lipshtain@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
David Nir david.nir@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
Ziv Moreno ziv.moreno@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
Yoav Rubin yoav.rubin@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
Liron Aviram liron.aviram@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
Roey Paskovich roey.paskovich@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 5/12/2008
אסף ציפורי assaf.zipori@mail.huji.ac.il
 
 
 Photographed by: Ariel Cohen
 Photograph taken on: 
שלי עפרת
 
 
 Photographed by: Ariel Cohen
 Photograph taken on: 
אורלי קולסקו orlykul@gmail.com
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 3/13/2006
12
 
 
 Photographed by: Ariel Cohen
 Photograph taken on: 
Hametargel Anton Lokshin
 
 
 
 Photograph taken on: 3/13/2008
Prof. Ariel Cohen
 
 
 Photographed by: Prof. Ariel Cohen
 Photograph taken on: 19/13/2006

This page last updated on 22/02/2010.